2014. december 31., szerda

Az Osztrák - Magyar Monarchiáról írásban és képben

 című nagyszabású, 21 kötetből álló könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös 
1885. december 1-én nyújtotta át apjának, Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak. A  sorozat a 19. század második felének legnagyobb könyvkiadói vállalkozása volt.
Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozását a koronaherceg, Rudolf trónörökös (1858–1889) indította el, fontosnak tartva, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a birodalom legszebb és legérdekesebb tájait.

A  mű ugyan már rég aktualitását vesztette, de a történelem kedvelői számára rengeteg érdekességet rejt! 
Ide kattintva érhető el az oldal, ahonnan letöltheted, vagy olvasgathatod! 

BUÉK


2014. december 24., szerda

Egy olyan varázsreceptet

ajánlok Karácsony alkalmából minden kedves Látogatómnak, amit bárki, bármikor, bárhol el tud készíteni. Jó sütögetést!

2014. december 16., kedd

Figyelem - SOS

Nagyon fontos!!!
Senki ne kattintson a zölddel jelölt és aláhúzott kifejezésekre. Ezeken nem én jelölöm be, és mindenféle reklámokhoz vezet. Sőt a felugró reklámokat se én helyeztem el. Facebookon keresztül kaptam egy vírust, amit ugyan tudtam törölni, de a következményeit még nem!

Elnézést a kellemetlenségért!

Magyarország a két világháború között

A fejezet legfontosabb fogalmainak gyűjteménye:


Fogalmak  - Magyarország két világháború között
1.     cserkészek: Politikamentes, önkéntes és vallásos alapokon álló mozgalom. Magyarországi fővédnöke Teleki Pál volt.
2.     első zsidótörvény: Az értelmiségi pályákon maximum 20% lehet a zsidók számaránya (vallási alapon). A Darányi kormány dolgozza ki, de az Imrédy kormány alatt fogadják el 1938-ban.
3.     északi hadjárat: Stromfeld Aurél által vezetett sikeres háború az ellenséggel szemben a Tanácsköztársaság idején. A Felvidék 1/3 részének visszafoglalása.
4.     etnikai határok: a magyarlakta területek az országhatáron belül helyezkedjenek el.
5.     fehérterror: A kommunista vezetők és szimpatizánsok üldözése, kivégzése a Tanácsköztársaság bukása után. Hozzá tartozott a zsidók üldözése is.
6.     Forradalmi Kormányzótanács: a Tanácsköztársaság kormánya
7.     győri program: A Darányi Kálmán  által 1938-ban meghirdetett fegyverkezési program, amelynek célja a hadsereg fejlesztése volt. Hatására gazdasági fellendülés kezdődött.
8.     Horthy-rendszer: 1920. március 1. -1944. október 15.
Államforma: király nélküli királyság, államfő: kormányzó Horthy Miklós
9.     infláció: a pénz vásárlóértékének csökkenése
10.  irredentizmus: Történeti vagy nemzetiségi érvek alapján más ország területének megszerzésére, vagy visszacsatolására törekvő mozgalom.
11.  királypuccs: IV. Károly próbálkozása 1921-ben a trón visszaszerzésére. Az első alkalom Teleki bukását, a második a Habsburg-ház trónfosztását vonta maga után.
12.  kisantant: 1921-38 között fennálló csehszlovák-román-jugoszláv együttműködés, amelynek legfőbb célja, hogy a trianoni békeszerződésben megállapított határokat megóvja a magyar revíziós törekvésektől.
13.  KMP: Kommunisták Magyarországi Pártja, szélső baloldali párt, mely proletárdiktatúrát akar létrehozni, ha kell, forradalommal. Vezetője: Kun Béla
14.  konszolidáció: Nyugodt közállapotok megteremtése egy nehéz időszak után, jelen esetben a Bethlen István miniszterelnöksége alatti időszak.
15.  levente mozgalom:  Az ifjúság katonai előképzésére bevezetett program.
16.  második zsidótörvény: Értelmiségi pályákon 6 %-ra csökkentette a zsidók számarányát (faji alapon), és nem tölthettek be állami hivatalt - 1939
17.  MSZDP: Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Baloldali párt , mely a munkások érdekeit tekinti fontosnak, de törvényes úton akar hatalomhoz jutni.
18.  népköztársaság: Magyarország államformája 1918. nov. 16.- 1919. március 20. között.
19.  numerus clausus: Egy 1920-ban bevezetett törvény, amely népfajok szerint határozta meg az egyetemekre felvehető hallgatók számarányát. Ezzel a zsidók bejutását korlátozták.
20.  nyilasok: Szélsőjobboldali, fasiszta párt Magyarországon, teljes nevén Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Vezetője Szálasi Ferenc. Jelképük a nyilaskereszt.
21.  őszirózsás forradalom: 1918. okt. 31. -  az első vh. befejezését követelő tüntetések (Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezését akarták elérni) forradalommá alakulnak.
22.  pengő: 1926-ban a korona helyett bevezetett új fizetőeszköz.
23.  revízió: trianoni béke felülvizsgálata.
24.  statárium: Rögtönítélő bíróság, ami gyorsított eljárással hoz ítéletet. Fellebbezni nem lehet. Az 1931-es biatorbágyi merénylet után vezették be, egy évig volt érvényben.
25.  tanács: szovjet mintára létrehozott önkormányzatok Magyarországon.
26.  tanácsköztársaság: szovjet típusú proletárdiktatúra létrehozása Magyarországon 1919. március 21-1919. augusztus 1. között.
27.  történelmi Magyarország: az évszázadokon keresztül összetartozó magyar területek együttese.
28.  trianoni béke: 1920. június 4. az I. világháborút lezáró békeszerződés a győztesekkel.
29.  urbanizáció: városiasodás
30.  Vix-jegyzék: 1919. március 20. Az antant követelése, hogy a magyar csapatok vonuljanak vissza a Tisza vonaláig.
31.  vörös térkép: Gróf Teleki Pál által készített térkép, mellyel a magyarlakta területeket akarták hangsúlyozni a trianoni békekonferencián.
32.  vörösterror: aki nem értett egyet a kommunista vezetéssel, azokat törvénytelen módon kivégezték.
33.   Zöldkereszt: az anyák és csecsemőik védelmére vidéken létrehozott szervezetek.

2014. december 11., csütörtök

A földrajzi felfedezések

témájához készítettem egy feladatot a 6. osztályosoknak.
Ha rendelkezel belépéssel, innen le tudod tölteni. 
A 6. d osztályosok a saját virtuális osztályukban is meg tudják oldani.
A kép kissé csalóka, 4 oda nem illő dolgot is találsz!

2014. december 9., kedd

Szeretem a

lyukas feladatokat. Most az 5. osztályosoknak készítettem egyet Nagy Sándor birodalmáról.
Interaktív formában megoldható a saját virtuális osztályban, vagy  ide kattintva (bejelentkezés szükséges!).

2014. december 7., vasárnap

Széchenyi Istvánról

tanultak összefoglalásához készítettem két feladatot a www. learningapps.org oldalamon. Mivel oda csak bejelentkezve lehet belépni (regisztrálás után vagy facebookon keresztül), meg nem mindenki szereti az interaktív megoldásokat, felteszem ide is, hogy ki tudjátok nyomtatni, és úgy megoldani.
Ez a link a feleletválasztós feladathoz vezet, ez pedig a kiegészítős változathoz.

2014. december 3., szerda

Az Európán kívüli világ

című lecke egy részéhez (Afrika és az indián kultúrák) készítettem egy interaktív feladatot, amit a 6.d osztályosok a saját virtuális osztályukban, a kódjuk segítségével belépve meg tudnak oldani. A többieknek, akik ismeretlenül - és szerencsére nagyon sokan vannak - látogatnak ide, felteszem a feladat nem interaktív változatát.

2014. december 2., kedd

A görög-perzsa háborúk

című óránkon ezt a power pointot használtuk. Talán segít a készülésben. Egyszer meg talán azt is kipróbálom, hogy hanggal együtt teszem fel. Csak idő kérdése. Innen le tudjátok tölteni.

2014. december 1., hétfő

Régi új - új régi

1885-ben Rudolf trónörökös előszavával jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben elnevezésű enciklopédia első kötete, 1902-ben az utolsó. Igazán nagyszabású vállalkozás volt, minden tartomány földrajzát, növény- és állattanát, népeit és történelmét kívánta feldolgozni. Nemrég megjelent elég borsos árú reprint kiadásban és pár iskolai könyvtár is kapott belőle (mi nem!). Akinek nem jutott, annak sem kell szomorkodnia, hiszen az enciklopédia IDE KATTINTVA online is elérhető.

2014. november 29., szombat

Az ötödik osztályosok

 4 új feladatot oldhatnak meg a virtuális osztályukban. A mappa neve "Hellász".  Ide fogom feltölteni, ha egy új feladatot készítek a fejezethez.
 És ne feledkezzenek el a munkafüzet feladatairól sem!!!!!!!!!!!!!!!! (Akinek nem inge, ne vegye magára a sok felkiáltójelet!)

2014. november 21., péntek

A vegyesházi uralkodók kora

Készítettem egy összefoglaló táblázatot is. Hátha ezzel könnyebb tanulni. Különösen azoknak lehet nagy segítség, akik hiányoztak a mai összefoglaló óráról.
Innen a régi, de még mindig nagyon jól használható  quizletes feladatot éritek el, amivel az évszámokat gyakorolhatjátok.
Ez is quizlet, de a fogalmak gyakorlásához!
Ez már egy új oldal. A címe: www. szokincsfejleszto.hu Ingyenes regisztráció szükséges ahhoz, hogy be tudjatok lépni (működik fb.  belépéssel is). Tudtok az oldalon gyakorolni, vagy feladatlapot nyomtatni. Ha a nyomtatásnál a tanulókártyát választjátok, akkor a két oldal összeragasztása után ugyanazt a mindentudót el tudjátok készíteni, amit órán mutattam.
Az anyagot lehet importálni is, azaz sajátoddá teheted, így tudod szerkeszteni.
Persze új lapot is nyithatsz magadnak, és más tantárgyakhoz is használhatod. Ugyan eredetileg nyelvtanulásra szánták az oldalt, én erre mégsem ajánlom, mert a hangért külön kell fizetni. Erre sokkal jobb a www. quizlet.comMagyarország a XIV-XVI. században

uralkodó/ kormányzó

törvények
események/eredmények
időpontok/időszakok
I.Anjou  Károly

- kapuadó
- harmincadvám
- bányabér
- nemesfém-monopólium


- kiskirályok legyőzése
- aranyforint
 - banderiális hadsereg
1301/1310-1342
1312 – rozgonyi csata        1335-visegrádi királytalálkozó
(cseh, lengyel, magyar királyok/ -új kereskedelmi útvonal           -lengyel trón öröklésének lehetősége)
I. Anjou (Nagy) Lajos
- 1351
  (egy és ugyanazon nemesség elve, ősiség, kilenced,úriszék)
- városi kiváltságok
- királyi és állami kancellária szétválasztása
- Diósgyőri vár építése
- lovagi tornák
- utóda a lánya, Mária
1342-82
Hódítások (Nápoly, Dalmácia)
1370 - lengyel király is
Luxemburgi Zsigmond
- liga a főurakkal
- városok megerősítése

- déli végvárvonal
-telekkatonaság
- német-római császárrá választják
- huszita háborúk
1387 – 1437
1396 -  nikápolyi csata
1437-  parasztfelkelés Erdélyben
Habsburg Albert

-„utószülött”                       - rendi országgyűlés
(1437-39)
I. Jagello Ulászló


1440 - 44
1444 -  várnai csata
Hunyadi János
kormányzó
korlátozott jogok
- érdemeiért földbirtokok
- harcok a törökkel
(1446- 52)
1443-44 – téli hadjárat
1444 – várnai csata
1448-  2. rigómezei csata
1456 -  nándorfehérvári diadal
V. László (Habsburg)

- utószülött
- kivégezteti Hunyadi Lászlót
(1440/52 – 57)
Hunyadi Mátyás
füstadó, koronavám,
rendkívüli hadiadó
- központosított királyi hatalom – hivatalok átszervezése,  saját hívei a vezetők
- zsoldos hadsereg
Morvaország és Szilézia megszerzése
1458 – 90
Jajca, Szabács
1479 -  kenyérmezei csata
1485 -  Bécs elfoglalása
II. Jagello
(Dobzse László)
Ulászló
- házassági szerződés a Habsburgokkal
- parasztok röghöz kötése
- fekete sereg feloszlatása
-keresztes hadjárat szervezése
- ellentétek a bárók és a köznemesek és a parasztok között
1490 - 1516
1514- Dózsa-parasztháborúja
        (Temesvár)

II. Jagello Lajos

kedvezőtlen külpolitikai helyzet
1516 - 26
1521 -  Nándorfehérvár ostroma
1526. aug. 29. -  mohácsi csata
2014. november 10., hétfő

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

Egy nagyon jó összefoglalót láthatsz és hallhatsz erről a témáról, ha ide kattintasz.
Figyelj nagyon, sok már tanult információval találkozhatsz, de lesznek újdonságok is. Ne felejtsd el megoldani a tesztet!