2012. szeptember 29., szombat

A középkori városok és lakói

A 6.a osztályosok itt találnak segítséget a magyar házi feladatuk megoldásához és az órára való felkészüléshez:
- A bal oldali menüben a "tantermem"-re kattintani
- A megnyíló oldalon  az " interakt.html" fájlt kiválasztani

2012. szeptember 25., kedd

A kőbaltás ember - közeleg a határidő
Feladat: 
Ha elolvastad az ajánlott könyvet, nyomtasd ki az alábbi feladatlapot! 
Válaszd ki a helyes megoldást a 3 lehetőség közül,  majd a megfelelő betűjelet írd a „Megoldás” oszlopába!
Add le a feladatlapot ! Határidő: 2012. október 2. (kedd)
A továbbiakat majd megbeszéljük! 


Kérdés
A
B
C
Megoldás
 1. 2.
Mi a Piros virág?
Női név
A tűz
Egy szép növény

 1. 3.
Ki a törzs varázslója?
Ka-Bor
Ge-Og
Csirr

 1. 4.
Mire jó a szarvas lábujjcsontja?
Cumi helyett kapták a csecsemők.
Sípot készítettek belőle.
Ízletesebbé válik tőle a leves.

 1. 5.
Miből készült a láz elleni orvosság?
A fűzfa kérgéből.
A hód májából.
A vízparti agyagból.

 1. 6.
Hogyan szeretett közlekedni a varázsló?
Lovon.
Embereinek hátán.
Csónakon.

 1. 7.
Mire használták a csibort?
Fegyvert készítettek belőle.
A sebszélek össze-fogására.
Megsütötték és megették.

 1. 8.
Kik voltak a legádázabb ellenségeik?
Az emberfalók.
A Fekete horda.
A Fehér horda.

 1. 9.
Mi a Mozgó hegy?
Elefánt.
Mamut.
Földrengés.

 1. 10.
Mi a kalcedon?

Állat.

Kőzet.

Növény.

 1. 11.
Miről ismerik meg egymást a soha nem látott rokonok?
A hasonló arcvoná-sokról.
A közös törzsi jelről.
Az azonos harci kiáltásról.

 1. 12
Mit cipelnek a járni is alig tudó rokonok?
Sót.
Fegyvereket.
Tűzifát.

 1. 13.
Milyen új foglakozás jelenik meg a rokonokkal?
Földműve-lés.
Fazekasság.
Cserekeres-kedelem.

 1. 14.
Mire jó esetünkben (mármint a könyv történetéhez ragaszkodva, tehát ami itt tényleg megtörtént!!!) a mamut?
Húsa hosszú ideig elegendő.
Távol tartja a többi vadállatot a lakhelytől.
Csontja kiváló fegyver.

 1. 15.
Mi volt Mika halálának oka?
Leesett vadászat közben egy szikláról.
Felfalták a farkasok.
A nagy hidegben megfázott.

 1. 16.
És hogyan halt meg Rao?
Párbajozott az ellenséges törzsfővel.
Feláldozták a törzs tagjai.
Vízbe fulladt.

 1. 17.
Mit tett Ge-og fia születésének örömére?
Törzsi táncot járt.
Ajándékot adott a varázslónak.
Megtámadta a szomszéd törzset.


Ha tetszett, készíthetsz a faliújságotokra róla  egy könyvajánlást, vagy egy illusztrációt. Hátha mások is kedvet kapnak az olvasáshoz.

2012. szeptember 23., vasárnap

Csoda az őskorbólA látogatás az altamirai barlangba innen indul.

Innen pedig a lascaux-i barlangba kukkanthatunk be.

2012. szeptember 15., szombat

A "fény százada"

Ebben a témában is van egy aranyos animációs film a 7. osztályosok számára az "Egyszer volt ..." sorozatban. Innen letöltheted, sok érdekes információt tartalmaz.

7. osztályosoknak ajánlom olvasásra


Harriet Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója

 Itt találtok információkat a könyv történelmi hátteréről, a szereplőkről és a cselekményről. Nem egy könnyű regény, de ha elolvassátok, sok későbbi történelmi eseményt jobban meg fogtok érteni. Aki elkezdi, mindenképpen keressen meg, hogy a szempontokat megbeszéljük. A befejezés határideje január vége.

2012. szeptember 14., péntek

Az ember születése...

...című leckéhez készített gondolattérkép.Itt találtok egy érdekes animációs filmet a Föld keletkezéséről.
Ez a rész pedig már az ember kialakulásáról, fejlődéséről szól.
Jó szórakozást!

2012. szeptember 11., kedd

GONDOLATTÉRKÉP

A gondolattérkép nagyon jó támpont lehet a tanulásban, csak tudni kell használni. A felsőbb osztályok a korábbi években már találkoztak vele. Emlékeztetőül itt egy segítség az elkészítéséhez. Ha az ötödikeseknek újdonság volna, hamarosan megtanuljuk használni.

2012. szeptember 3., hétfő

Köszöntő

Külön szeretettel köszöntöm az 5. d osztályosokat és Szüleiket!
A beilleszkedés, a tanulás megkönnyítése érdekében készítettem egy kis összefoglalót a történelem tanulásával kapcsolatban.
 Íme:


TÖRTÉNELEM AZ 5. OSZTÁLYBAN

1. Szükséges felszerelés:
-
tankönyv
- munkafüzet 
- nagyalakú, sima lapos füzet (szükség esetén sorvezető, időnként olló, ragasztó)
- képes történelem atlasz
2. A tanév fő feladatai:
- többféle tanulási technika megismerése
 - áttekinthető - akár sajátos -  füzetvezetés kialakítása (rajzokkal kiegészítve)
-  történelmi szókincs elsajátítása
- felkészülés a szóbeli feleletekre
3.A tanítási óra menete (általában):
-
a jelentés után állva marad, akinek valami gondja van ( hiányzó felszerelés, meg nem írt házi feladat...) – félévente egy alkalom mindenki számára „elnézhető”; egyébként 3 házi feladat hiány     zöld elégtelent, 5 felszerelés hiány szaktanári figyelmeztetőt von maga után – ezeknek a félévi/tanév végi jegyek kialakításában lehet szerepük.                                                                                                                              -  bemelegítés (rejtvény, gyors kérdés-felelet esetleg egymástól, kártya, memóriapróba, tájékozódás a térképen...)
- számonkérés
            írásban röviden, célirányosan
            szóban, kifejtve a tanultakat
                        - kiscsoportban, amíg az osztály más feladatot old meg inkább  beszélgetve                                                                                                                                                               
                        - a munkafüzet feladatait kivetítővel megoldva, mialatt az osztály javítja a saját feladatait                     -  önállóan, az osztály előtt VEGSŐ CÉL
-   új anyag feldolgozása szükség szerint váltogatva
            - frontálisan (tanár-diák közösen)                                                                                                               
            - pármunkában                                                                                                                                  - kiscsoportosan közös összegzéssel
                        minden csoport ugyanazt a feladatot kapja
                        minden csoport más-más feladatot old meg
            - kiselőadással (előre megbeszélve, de lehet saját elhatározásból is, ekkor a felkészülést kérem legkésőbb az órát megelőző napon jelezni, az anyagot bemutatni)
--  összegzés
              -  vázlatírással
                        - közösen készítjük tanári magyarázattal
                        - előre megírt írásvetítőn kivetített, vagy fénymásolt vázlatot „öltöztetnek fel  a tanulók
                        - hiányos vázlatot egészítenek ki tanári magyarázat után
                        - önállóan írni megadott szempontok segítségével
                        - teljesen önállóan a tankönyv szövegére támaszkodva (nem követelmény, de lehetőség)
 -  feladatmegoldással
              -  kérdésekre válaszolni szóban
-  értékelés
- házi feladat kijelölése, megbeszélése
4. A szóbeli feleltetés menete
kiscsoportos:                                                                                                                                                        -  a felelésre kiválasztott tanulók egy csoportba ülnek magukkal hozva füzetüket, ellenőrzőjüket                    - indító információt (kérdés, kép, idézet …) kapnak tőlem, amit végiggondolnak amíg az osztály munkáját elindítom                                                                                                                                                     - beszélgetünk az otthon megtanultak és a  kapott információk alapján a témáról                                                        - a tanulók  kérdezhetik, kiegészíthetik, kijavíthatják egymást                                                                           - az érdemjegy indoklása, javaslat az esetleges hibák kiküszöbölésére
munkafüzettel:                                                                                                                                                      - a felelő a kivetítőnél megoldja a munkafüzet feladatait – ezalatt az osztály is javítja  a sajátját                      - az esetleg kimaradó részekhez kérdéseket teszek fel                                                                                        - Fontos! A kivetített feladat nem mindig egyezik meg pontosan a tanulói munkafüzettel                                                             
egyéni:
- az ellenőrzőt, a füzetet a felelő magával hozza
- a lecke címe (nem szó szerint)
- a téma kifejtése
- az osztály/ tanár kérdést tesz fel a hiányzó, de fontos információkra
- az osztály/ tanár kijavítja a tévedéseket
- az érdemjegy indoklása, javaslat az esetleges hibák kiküszöbölésére
5. A feleltetésnél figyelembe veendő tényezők:
- a téma kifejtése, valós információk közlése
- történelmi fogalmak használata
- folyamatos „előadás”
 6. A félévi /tanév végi érdemjegy összetevői:
-
írásbeli feleletek (kisjegyként értékelve háromból lesz egy teljes értékű jegy)                                            -  szóbeli felelet
- felmérő a fejezetek végén
- füzetvezetés
- órai munka (kiselőadások, manuális tevékenység, versenyek, hiányok, aktivitás)

7. Tanórán kívüli programok:
-
ajánlott szépirodalom olvasása (Pl.: Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember…)
- múzeumlátogatás                                                                                                                          -Történész-szerkesztés
- rejtvények egymásnak
- manuális tevékenység (őskori lepény, kőbalta készítése...)                                                                         -levelezőverseny(ajánlom:www.titokonline.hu)                                                                                                    - kerületi tanulmányi verseny
8. Segítség, kapcsolat:
Jó munkát, kellemes együtt töltött órákat és szép eredményeket kívánok!


És el is kezdődött!

Mármint az új tanév. És mint újévkor lenni szokott, gyakran teszünk fogadalmakat, amiket aztán "szerencsésen" el is felejtünk.
Hogy ez ne kövezhessen be, hogy számon kérhesd magadtól az ígéreteid betartását, küldj magadnak egy e-mailt a jövőbe! Két honlapot is találtam ehhez. Az egyik itt, a másik pedig itt található. Jó szórakozást!