2012. május 28., hétfő

Magyar őshazák

Találd meg az őshazákat a térképen, és győzz le engem! A játékot innen töltheted le! Jó tanulást és szórakozást!

2012. május 24., csütörtök

A fehér ló fia - 5. osztályosoknak

Innen tudjátok letölteni a monda videós változatát. Ha végignézitek, választ kaptok arra a kérdésre, hogy mi lett a Morva Birodalom sorsa, és megfigyelhetitek azt is, hogy mi a különbség az Anonymus által lejegyzett monda és a történészek tényekre alapozott véleménye között. Jó szórakozást!

2012. május 22., kedd

Nevemégnincs újság

Ezeket a lehetőségeket találtam online újságnak:
- csak online, de folyamatosan bővíthető: http://cms.tortenesz.webnode.hu
- online, de nyomtatható is, bár feltölteni csak végleges formában érdemes: http://de.calameo.com/read/001419627548796d70f66
- itt is készíthetünk honlap-szerű újságot: https://sites.google.com
- érdemes lenne ezt az oldalt is megnézni: http://issuu.com Ki ér rá???
- egy régi ismerős (használata kissé nehézkes): www.scribd.com
- és természetesen szóba jöhet a Microsoft Publisher is
- itt érdemes képek után keresni: http://tanarblog.hu/tiz-weboldal/2116-tiz-weboldal-ingyenes-kepadatbazisok

Réka, Zsófi! Elkészült a közös e-mail címünk?

2012. május 13., vasárnap

Magyarország az újkor kezdetén

"movaktgyak" név alatt a "tanteremben" (Hogy eljuss oda, kattints a bal oldalon található "Készítem" menüpontban levő "tantermem" szóra) gyakorló anyagot találtok a fejezetben található helyszínekhez

2012. május 12., szombat

8. osztályos projektünk június 4-re

Kedves Önkéntesek!
Ha  ide kattintatok, eljuttok egy közös felületre, ahol összegyűjthetjük a megemlékezéssel kapcsolatos javaslataitokat. A használati utasítás ott vár benneteket. Fontos, hogy ezt az információt juttassátok el egymáshoz!!! És az is fontos, hogy csak azok használják az oldalt, akik vállalkoztak a munkára! Köszönöm!

Rovásírás

Az érdeklődő 5. osztályosok (természetesen mások is) innen tölthetik le az órán említett tankönyvet, amelynek szerzője Friedrich Klára.Sok érdekességet találtam egy ezzel foglalkozó blogon (Kmetykó Krisztináé) is. Látogassátok meg az oldalt!
Jó szórakozást mindkettőhöz!

2012. május 9., szerda

Magyarország az újkor kezdetén

Évszámok, fogalmak, személyek:

Időrend
1526: Mohácsi csata
1532:Kőszeg ostroma
1538:a váradi béke
1541:Budát elfoglalják a törökök
1552:Temesvár, Drégely, Szolnok és Eger ostroma
1566:Szigetvár ostroma
1593:a tizenöt éves háború (hivatalos) kezdete
1604:Bocskai-féle felkelés kezdete
1606:bécsi béke. – zsitvatoroki béke
1613-1629: Bethlen Gábor Erdély fejedelme
1664:Zrínyi Miklós téli hadjárata – A „szégyenletes” vasvári béke
1686:Buda –és Közép-Magyarország- felszabadul a török uralom alól
1699: karlócai béke
1703: II. Rákóczi Ferenc-felé szabadságharc kezdete
1705:szécsényi országgyűlés – Rákóczi Magyarország vezérlő fejedelme
1707:a Habsburg-ház trónfosztása az ónodi országgyűlésen
1711:A szatmári béke

FOGALMAK
Váradi béke:1538-ban Váradon Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd között kötött béke. Megegyeztek, hogy Szapolyai halála után, ha nem születik utódja Habsburg Ferdinánd kapja területeit és lesz az ország uralkodója.
Fejedelem:államfő, uralkodói cím
Vilajet: a törökök által hódoltatott területek kerületekre oszlottak, ezeket törökül vilajeteknek nevezzük (budai és temesvári)
Pasa:a vilajetek élén állnak. A pasák szedték be az államnak fizetett adót, ők voltak a katonai parancsnokok és a legfőbb bírók is.
Gyermekadó:adófajta. A török adószedők időként megjelentek a falvakban. A legerősebb gyerekeket kiválasztották, és családjuktól elvéve janicsároknak nevelték őket.
Szpáhibirtok:a szultán katonai érdemek fejében a szpáhiknak adományozott birtok.
Kettős adózás:a jobbágyok a hódoltságban az elmenekült földesuraknak és a szpáhiknak egyaránt adót fizettek. Ezt nevezték kettős adózásnak.
Hajdúk: eredetileg marhahajcsárok, akik harcedzett, vitéz emberek voltak, később katonai szolgálatot vállaltak Bocskai seregében
Mecset: mohamedán imaház
Minaret:magas, karcsú torony. Innen szólították imára a mohamedán hívőket.  
Bécsi béke:Habsburg Rudolffal kötött béke 1606-ban amely elismeri  Erdély önállóságát tiszteletben tartja a vallásszabadságot és a rendi jogokat
Szent Liga:a magyar főváros, Buda felszabadítására alakult Habsburg-Lengyel-Velencei szövetség Lotharingiai Károly és Savoyai Jenő vezetésével 1683-ban. Ehhez csatlakozott később Oroszország is.

SZEMÉLYEK
Szapolyai János: erdélyi vajda, 1526-1540-ig I. János néven Magyarország keleti részének uralkodója
Izabella: Jagelló Zsigmond lengyel király lánya. Miután férjhez ment Szapolyaihoz magyar királyné. 1556-1599-ig Erdély kormányzója.
János Zsigmond: 1540-1570-ig Magyarország keleti részének uralkodója, Erdély első fejedelme. Szapolyai és Izabella gyermeke.
Habsburg Ferdinánd: Habsburg-házból származó  herceg, 1536-1564-ig Magyarország nyugati részének uralkodója, 1558-tól német-római császár is
Fráter György vagy György barát: esztergomi érsek és bíboros. János Zsigmond gyámja. Erdélyi Fejedelemség megszervezése az ő nevéhez fűződik.
I.Szulejmán: az Oszmán Birodalom uralkodója 1520-1566-ig
Bárhori István: keleti országrész legnagyobb birtokosa, művelt főúr, kiváló hadvezér és politikus. 1571-1586 erdélyi fejedelem. Fejedelemsége alatt vált Erdély önálló államrésszé. Lengyelország királya.
Károli Gáspár: az ő vezetésével fordítják magyarra a Bibliát 1590-ben.
Pázmány Péter: esztergomi érsek. Célja, hogy az ország minden lakosa katolikus legyen. Megalapította a nagyszombati egyetemet.
Bocskai István: Magyarország és Erdély fejedelme. Bécsi és a zsitvatoroki béke megkötője.
Bethlen Gábor: Erdély fejedelme 1613-1629-ig. Erdély az ő  uralkodása alatt élte fénykorát.
I.Rákóczi György: Bethlent követő fejedelem. Erdély aranykorának folytatója
II.Rákóczi György: I. Rákóczi Györgyöt követő erdélyi fejedelem, uralkodása ideje alatt hanyatlik az Erdélyi Fejedelemség
Zrínyi Miklós: a XVII. századi Magyarország leghíresebb, legvitézebb katonai vezetője és költője. A téli hadjárat vezetője.
I.Lipót: Habsburg császár és magyar király (1657 – 1705)
Wesselényi Ferenc: nádor, a Habsburg-ellenes mozgalmak vezetője
Thököly Imre: a Felvidéki Fejedelemség megteremtője.  (1682-85) Bujdosók élére áll.
XI. Ince: a Szent Liga megalapításának kezdeményezője
Lotharingiai Károly: a Szent Liga egyik vezére
Savoyai Jenő: a Szent Liga másik vezére
II.Rákóczi Ferenc: a Rákóczi-féle szabadságharc vezére
Gr. Károlyi Sándor: a 1711-es szatmári béke megkötője
(Vak) Bottyán János: Rákóczi seregében a legvitézebb ember
Mikes Kelemen: Rákóczi történetírója
Bercsényi Miklós:Rákóczi leghűbb barátja, segítője
Szondi György: Drégely kapitánya
Jurisics Miklós: Kőszeg kapitánya
Dobó István: Eger kapitánya
Nyári Lőrinc: Szolnok kapitánya
Losonczy István: Temesvár kapitánya
Zrínyi Miklós: Szigetvár kapitányaMagyarország az újkor kezdetén

Rövid áttekintés:

A vesztes mohácsi csata után az ország előbb kettő, majd három részre szakadt.
A török hódoltság jelentősen elmaradt a fejlődésben, népessége csökkent. Nagy várháborúk dúltak a hódoltság és a királyi Magyarország határán. Néhány mezőváros fejlődését azonban nem akasztotta meg a török uralom.
A királyi Magyarország gazdasága fejlődött, nemessége (különösen a főnemesség) gazdagodott. Az országot a király ugyan Bécsből kormányozta, de a magyar nemesség is beleszólhatott az ország ügyeibe. Amikor az uralkodó durván megsértette a nemesek jogait, fegyveres felkelés robbant ki a Habsburgok ellen Bocskai István vezetésével.
A szultán fennhatóságát elismerő Erdélyi Fejedelemségben sokáig viszonylagos nyugalom volt. A kis fejedelemség gazdasága és kultúrája Bethlen Gábor uralkodása alatt élte virágkorát.
Az országban gyorsan terjedt a reformáció. de a katolikus egyház is képes volt a megújulásra. A vallások küzdelme a magyar kultúra felvirágzását is eredményezte.
A Habsburgok nem sokat törődtek a török kiűzésével, egyre pusztult az ország. Főleg emiatt Habsburg-ellenes szervezkedések kezdődtek. Amikor a török ismét megostromolta Bécset, a Habsburgok elhatározták, hogy nemzetközi haderővel kiűzik a törököt Magyarországról.
Buda visszavívása után a Habsburgok fegyverrel megszerzett tartományként kezelték hazánkat. Ez robbantotta ki a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcot, melyet csak nyolcéves küzdelemben tudtak leverni. A szabadságharc eredményeként Magyarország megőrizte viszonylagos önállóságát a Habsburg Birodalmon belül.

2012. május 8., kedd

Iskola az újkorban

Feladat 6. osztályosoknak:
Hallgassátok meg a felvételt (innen letölthető), válaszoljatok a kérdésekre és küldjétek el:

 1. Hol játszódik az első történet?
 2. Kikről szól a történet?
 3. Mi a témája?
 4. Ki az az ökonomus?
 5. Mi az ő feladata?
 6. Miről nevezetes az 1621. esztendő?
 7. Hol játszódik a második történet?
 8. Milyen kapcsolat van az öreg és a kisdiákok között?
 9. Melyek voltak az okai a diákok korai kelésének?
 10. Hol játszódik a harmadik történet?
 11. Mi volt Veszprémi István orvos egyik könyvéhez mellékelt függelékének címe?
 12. Hogy nevezte ő a gyerekeket?
 13. Milyen napirendet javasolt nekik?
 14. A negyedik történetben hogy nevezi Veszprémi doktor a testmozgást?
 15. Az iskolai időbeosztás tekintetében mérföldkőnek tekinthetjük a 19. század közepét. Miért?
 16. Milyen közmondással igazolja Comenius, hogy a diákoknak korán kell kelniük?

Reklámok a szocializmusban

Feladat 8. osztályosoknak: Nézzétek meg a reklámokat, írjátok le, hogy melyik milyen terméket reklámoz, és milyen kiegészítő információkat tudtatok meg a korszakkal kapcsolatban.
A felvétel innen tölthető le.

2012. május 3., csütörtök

Magyar őstörténet

Hasonlítsátok össze a két irodalmi alkotást (Arany János verse, Móra Ferenc meséje) a két bejátszás segítségével! Észrevételeiteket foglaljátok táblázatba! Aki elküldi a jó megoldást, természetesen ötöst kaphat.
Arany János műve alapján

 
Móra Ferenc műve alapján