2014. december 31., szerda

Az Osztrák - Magyar Monarchiáról írásban és képben

 című nagyszabású, 21 kötetből álló könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös 
1885. december 1-én nyújtotta át apjának, Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak. A  sorozat a 19. század második felének legnagyobb könyvkiadói vállalkozása volt.
Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozását a koronaherceg, Rudolf trónörökös (1858–1889) indította el, fontosnak tartva, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a birodalom legszebb és legérdekesebb tájait.

A  mű ugyan már rég aktualitását vesztette, de a történelem kedvelői számára rengeteg érdekességet rejt! 
Ide kattintva érhető el az oldal, ahonnan letöltheted, vagy olvasgathatod! 

BUÉK


2014. december 24., szerda

Egy olyan varázsreceptet

ajánlok Karácsony alkalmából minden kedves Látogatómnak, amit bárki, bármikor, bárhol el tud készíteni. Jó sütögetést!

2014. december 16., kedd

Figyelem - SOS

Nagyon fontos!!!
Senki ne kattintson a zölddel jelölt és aláhúzott kifejezésekre. Ezeken nem én jelölöm be, és mindenféle reklámokhoz vezet. Sőt a felugró reklámokat se én helyeztem el. Facebookon keresztül kaptam egy vírust, amit ugyan tudtam törölni, de a következményeit még nem!

Elnézést a kellemetlenségért!

Magyarország a két világháború között

A fejezet legfontosabb fogalmainak gyűjteménye:


Fogalmak  - Magyarország két világháború között
1.     cserkészek: Politikamentes, önkéntes és vallásos alapokon álló mozgalom. Magyarországi fővédnöke Teleki Pál volt.
2.     első zsidótörvény: Az értelmiségi pályákon maximum 20% lehet a zsidók számaránya (vallási alapon). A Darányi kormány dolgozza ki, de az Imrédy kormány alatt fogadják el 1938-ban.
3.     északi hadjárat: Stromfeld Aurél által vezetett sikeres háború az ellenséggel szemben a Tanácsköztársaság idején. A Felvidék 1/3 részének visszafoglalása.
4.     etnikai határok: a magyarlakta területek az országhatáron belül helyezkedjenek el.
5.     fehérterror: A kommunista vezetők és szimpatizánsok üldözése, kivégzése a Tanácsköztársaság bukása után. Hozzá tartozott a zsidók üldözése is.
6.     Forradalmi Kormányzótanács: a Tanácsköztársaság kormánya
7.     győri program: A Darányi Kálmán  által 1938-ban meghirdetett fegyverkezési program, amelynek célja a hadsereg fejlesztése volt. Hatására gazdasági fellendülés kezdődött.
8.     Horthy-rendszer: 1920. március 1. -1944. október 15.
Államforma: király nélküli királyság, államfő: kormányzó Horthy Miklós
9.     infláció: a pénz vásárlóértékének csökkenése
10.  irredentizmus: Történeti vagy nemzetiségi érvek alapján más ország területének megszerzésére, vagy visszacsatolására törekvő mozgalom.
11.  királypuccs: IV. Károly próbálkozása 1921-ben a trón visszaszerzésére. Az első alkalom Teleki bukását, a második a Habsburg-ház trónfosztását vonta maga után.
12.  kisantant: 1921-38 között fennálló csehszlovák-román-jugoszláv együttműködés, amelynek legfőbb célja, hogy a trianoni békeszerződésben megállapított határokat megóvja a magyar revíziós törekvésektől.
13.  KMP: Kommunisták Magyarországi Pártja, szélső baloldali párt, mely proletárdiktatúrát akar létrehozni, ha kell, forradalommal. Vezetője: Kun Béla
14.  konszolidáció: Nyugodt közállapotok megteremtése egy nehéz időszak után, jelen esetben a Bethlen István miniszterelnöksége alatti időszak.
15.  levente mozgalom:  Az ifjúság katonai előképzésére bevezetett program.
16.  második zsidótörvény: Értelmiségi pályákon 6 %-ra csökkentette a zsidók számarányát (faji alapon), és nem tölthettek be állami hivatalt - 1939
17.  MSZDP: Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Baloldali párt , mely a munkások érdekeit tekinti fontosnak, de törvényes úton akar hatalomhoz jutni.
18.  népköztársaság: Magyarország államformája 1918. nov. 16.- 1919. március 20. között.
19.  numerus clausus: Egy 1920-ban bevezetett törvény, amely népfajok szerint határozta meg az egyetemekre felvehető hallgatók számarányát. Ezzel a zsidók bejutását korlátozták.
20.  nyilasok: Szélsőjobboldali, fasiszta párt Magyarországon, teljes nevén Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Vezetője Szálasi Ferenc. Jelképük a nyilaskereszt.
21.  őszirózsás forradalom: 1918. okt. 31. -  az első vh. befejezését követelő tüntetések (Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezését akarták elérni) forradalommá alakulnak.
22.  pengő: 1926-ban a korona helyett bevezetett új fizetőeszköz.
23.  revízió: trianoni béke felülvizsgálata.
24.  statárium: Rögtönítélő bíróság, ami gyorsított eljárással hoz ítéletet. Fellebbezni nem lehet. Az 1931-es biatorbágyi merénylet után vezették be, egy évig volt érvényben.
25.  tanács: szovjet mintára létrehozott önkormányzatok Magyarországon.
26.  tanácsköztársaság: szovjet típusú proletárdiktatúra létrehozása Magyarországon 1919. március 21-1919. augusztus 1. között.
27.  történelmi Magyarország: az évszázadokon keresztül összetartozó magyar területek együttese.
28.  trianoni béke: 1920. június 4. az I. világháborút lezáró békeszerződés a győztesekkel.
29.  urbanizáció: városiasodás
30.  Vix-jegyzék: 1919. március 20. Az antant követelése, hogy a magyar csapatok vonuljanak vissza a Tisza vonaláig.
31.  vörös térkép: Gróf Teleki Pál által készített térkép, mellyel a magyarlakta területeket akarták hangsúlyozni a trianoni békekonferencián.
32.  vörösterror: aki nem értett egyet a kommunista vezetéssel, azokat törvénytelen módon kivégezték.
33.   Zöldkereszt: az anyák és csecsemőik védelmére vidéken létrehozott szervezetek.

2014. december 11., csütörtök

A földrajzi felfedezések

témájához készítettem egy feladatot a 6. osztályosoknak.
Ha rendelkezel belépéssel, innen le tudod tölteni. 
A 6. d osztályosok a saját virtuális osztályukban is meg tudják oldani.
A kép kissé csalóka, 4 oda nem illő dolgot is találsz!

2014. december 9., kedd

Szeretem a

lyukas feladatokat. Most az 5. osztályosoknak készítettem egyet Nagy Sándor birodalmáról.
Interaktív formában megoldható a saját virtuális osztályban, vagy  ide kattintva (bejelentkezés szükséges!).

2014. december 7., vasárnap

Széchenyi Istvánról

tanultak összefoglalásához készítettem két feladatot a www. learningapps.org oldalamon. Mivel oda csak bejelentkezve lehet belépni (regisztrálás után vagy facebookon keresztül), meg nem mindenki szereti az interaktív megoldásokat, felteszem ide is, hogy ki tudjátok nyomtatni, és úgy megoldani.
Ez a link a feleletválasztós feladathoz vezet, ez pedig a kiegészítős változathoz.

2014. december 3., szerda

Az Európán kívüli világ

című lecke egy részéhez (Afrika és az indián kultúrák) készítettem egy interaktív feladatot, amit a 6.d osztályosok a saját virtuális osztályukban, a kódjuk segítségével belépve meg tudnak oldani. A többieknek, akik ismeretlenül - és szerencsére nagyon sokan vannak - látogatnak ide, felteszem a feladat nem interaktív változatát.

2014. december 2., kedd

A görög-perzsa háborúk

című óránkon ezt a power pointot használtuk. Talán segít a készülésben. Egyszer meg talán azt is kipróbálom, hogy hanggal együtt teszem fel. Csak idő kérdése. Innen le tudjátok tölteni.

2014. december 1., hétfő

Régi új - új régi

1885-ben Rudolf trónörökös előszavával jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben elnevezésű enciklopédia első kötete, 1902-ben az utolsó. Igazán nagyszabású vállalkozás volt, minden tartomány földrajzát, növény- és állattanát, népeit és történelmét kívánta feldolgozni. Nemrég megjelent elég borsos árú reprint kiadásban és pár iskolai könyvtár is kapott belőle (mi nem!). Akinek nem jutott, annak sem kell szomorkodnia, hiszen az enciklopédia IDE KATTINTVA online is elérhető.