2016. szeptember 7., szerda

5.osztály - 1.óra

Miért tanulunk történelmet?
Új év - új tantárgy
Ötödik osztályos témaköreink

Kedves ötödikes Tanítványom!„A történelem az élet tanítómestere”- hangzott el az első óránkon.
Valóban így van, hiszen a múlt megismerése szükséges ahhoz, hogy tanuljunk elődeink hibáiból és tapasztalataikat, sikereiket felhasználjuk mindennapjainkban.
Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e történelmet tanulni, hanem az, hogy hogyan tanulhatjuk eredményesen.

Mivel új tantárgyról van szó, ezzel az összefoglalóval is szeretnék neked segíteni.

1. Szükséges felszerelés:
-
tankönyv, munkafüzet
- nagyalakú, simalapos füzet (szükség esetén sorvezető, időnként olló, ragasztó)
- ami minden más tanórára is kell (tolltartó, ellenőrző, leckefüzet)
- kiegészítésként otthoni használatra: örökölt/külön megvásárolt képes történelem atlasz, kézikönyvek, történelmi regények, számítógép.

2. A tanév fő feladatai:
 - többféle tanulási technika megismerése, ezek segítségével saját tanulási módszer kialakítása
 - áttekinthető - akár sajátos - füzetvezetés kialakítása (rajzokkal kiegészítve)
 - történelmi szókincs elsajátítása
 - felkészülés a szóbeli feleletekre.

3. A tanítási óra menete (általában):
-
A jelentés után állva maradsz, ha valami gondod van (hiányzó felszerelés, meg nem írt házi feladat...).  A pótlás határidejét mindig be kell tartanod, a bemutatásról tanórán kívüli időben neked kell gondoskodnod! Amennyiben ezt is elmulasztod a félévi/tanév végi jegyed kialakításában ennek szerepe lehet.                                                                                                                         
- Bemelegítés (rejtvény, gyors kérdés-felelet esetleg egymástól, kártya, memóriapróba, tájékozódás a térképen...).
- Számonkérés (ez nem minden órán történik, a feladott és a feldolgozandó anyagtól is függ):
            - írásban röviden, célirányosan
            - szóban, kifejtve a tanultakat
                        - kiscsoportban, amíg az osztály más feladatot old meg inkább beszélgetve                                                                                                        
  - önállóan, az osztály előtt VEGSŐ CÉL.
-  Új anyag feldolgozása (szükség szerint váltogatva a módszereket):
            - frontálisan (tanár-diák közösen)                                                                                                            
            - pármunkában                                                                                                                                  - kiscsoportosan közös összegzéssel
                        minden csoport ugyanazt a feladatot kapja
                        minden csoport más-más feladatot old meg
            - kiselőadással (előre megbeszélve, de lehet saját elhatározásból is; ekkor a felkészülést legkésőbb az órát megelőző napon jelezd, az anyagot mutasd be/ e-mailben küldd el).
- Összegzés:
              -  vázlat írásával
                        - közösen készítjük tanári magyarázattal
                        - előre megírt írásvetítőn kivetített, vagy fénymásolt vázlatot kell „felöltöztetned”
                        - hiányos vázlatot kell  kiegészítened az én magyarázatom alapján
                        - önállóan kell írnod megadott szempontok segítségével
                        - teljesen önállóan a tankönyv szövegére támaszkodva (nem követelmény, de lehetőség)
 - feladatok megoldásával
             - kérdésekre válaszolni szóban.
- Értékelés.
- Házi feladat kijelölése, megbeszélése.4. A szóbeli feleltetés menete:
kiscsoportos:                                                                                                                                                        -  ha felelésre választalak ki, hozd magaddal a  füzetedet, ellenőrződet                   
 - indító feladatot  (kérdés, kép, idézet …) kapsz tőlem, amit végiggondolsz (esetleg a többi felelővel megvitatsz) amíg az osztály munkáját elindítom                                                                                                                                                              - beszélgetünk az otthon megtanultak és a kapott információk alapján a témáról                                                                             - a felelő csoport tagjai kérdezhetik, kiegészíthetik, kijavíthatják egymást                                                                           - értékelem a feleletedet (indokolom az érdemjegyet, javaslat teszek az esetleges hibák kiküszöbölésére)                                                            
egyéni:
- az ellenőrződet, füzetedet ugyanúgy magaddal kell hoznod
- ismerteted a lecke címét (nem szó szerint, inkább a tartalomra utalsz)
-  kifejted a témát, elmondod, amit megtanultál
- az osztály/ tanár kérdést tesz fel a hiányzó, de fontos információkra
- az osztály/ tanár kijavítja a tévedéseket
- értékelem a feleletedet (indokolom az érdemjegyet, javaslat teszek az esetleges hibák kiküszöbölésére).

5. A feleltetésnél figyelembe veszem:
- a téma kifejtését, hiteles információk közlését
- történelmi fogalmak használatát
- folyamatos „előadást”.

 6. A félévi /tanév végi érdemjegyed összetevői:
-
írásbeli feleletek (kisjegyként értékelve háromból lesz egy teljes értékű jegy)                                            -  szóbeli felelet
- felmérő a fejezetek végén (ponthatárok minden írásbeli munka esetén a hivatalos iskolai szerint)
- füzetvezetés
- hiányzó házi feladatok
- órai munka (kiselőadások, manuális tevékenység, aktivitás)
- feladatmegoldás az interaktív osztályteremben (www.learningapps.org).

7. Tanórán kívüli programok:
-
Ha szeretsz olvasni, szívesen ajánlok történelmi témájú könyveket, amikről megadott határidőre az osztálynak vagy nekem be is számolhatsz. Az első ajánlatom Szentiványi Jenőtől  A kőbaltás ember. A beszámoló határideje 2016. szeptember utolsó történelem órája. A beszámolás formája (feladatlap kitöltése, beszélgetés velem, vagy vita azokkal, akik szintén olvasták,  könyvajánló az osztálynak … ) attól függ, hányan olvastátok el az osztályból.
- Közös múzeumlátogatást tervezek (5. osztályban Aquincum Múzeum).
- Szorgalmi feladatot csak a tananyag megfelelő szintű elsajátítása után, egyéni képességeid figyelembevételével vállalj (készíthetsz a többieknek rejtvényeket, amiket a blogomon is nyilvánossá tehetünk,  készíthetsz  a tananyaggal kapcsolatos tárgyakat (őskori lepény, kőbalta, papirusz ...)!                                                                                 
- Részt vehetsz levelezőversenyen (ajánlom: www.titokonline.hu – jelentkezés egyénileg).                                                                                                                                               - Indulhatsz kerületi tanulmányi versenyen – ez talán a második félévben lesz aktuális.

8. Ha a tananyaggal bármilyen kérdésed, problémád van, fordulj hozzám szünetben, tanítás után, vagy írj üzenetet a fodor.hilda@krudyiskola.hu címre, illetve csatlakozhatsz (vagy szüleid) a facebook-on működő „Hilda néni történ-elme” csoporthoz, ahol egymásnak is segíthettek.

9.  A felkészüléshez segítséget, kiegészítő anyagokat találsz a www.fohilda.blogspot.hu internetes oldalamon is.

Jó munkát, kellemes együtt töltött órákat és szép eredményeket kívánok!

Budapest, 2016. szeptember 01.

                                                                                                                                  Fodor Hilda tanárnő