2018. február 23., péntek

Interaktív feladatok - 8. osztály

5. osztály- Ide kattints!
6. osztály- Ide kattints!
7. osztály- Ide kattints


8. osztályos feladatsorok

Magyarország a szovjet táborban

Összefoglalás

Interaktív feladatok - 7. osztály

7. osztályos feladatsorok

Az első világháború

Összefoglalás
- A legfontosabb fogalmak - keresztrejtvény

Földünk a két világháború között

Hazánk a két világháború között


5. osztályIde kattints!
6. osztály- Ide kattints!
8. osztály - Ide kattints!

Interaktív feladatok - 6. osztály

6. osztályos feladatsorok

Magyarország az Árpádok idején


A  virágzó és hanyatló középkor Magyarországon


A háromszor koronázott király
az Anjou hadszervezet
hiányos szöveg kiegészítése kiválasztással
nevek, fogalmak
meghatározás segítségével beírni (akasztófa)
I. Károly intézkedései
párosítás (kép, szöveg)
fontos helyszínek, személyek
párosítás
események
időrend

A háromszor koronázott király
az Anjou hadszervezet
nevek, fogalmak
I. Károly intézkedései
fontos helyszínek, személyek
események
Nagy Lajos a lovagkirály
Nagy Lajos vagy I. Károly?
Mit tett a király?
Nagy Lajos belpolitikája
fontos nevek, fogalmak
Az újkor kezdetén


A "napkirályok" százada
14. Lajos gazdaságpolitikája - ábraelemzés információk elhelyezésével
14. Lajos udvarában - párosítás
A Német-római császárság - keresztrejtvény
Nagy Péter országa - hibakereső
Francia, orosz vagy német? - csoportosítás

ÖsszefoglalásMagyarország az újkor kezdetén

A polgári átalakulás kora


Magyarország a Habsburg Birodalomban


Reformkor


Forradalom és szabadságharc5. osztály - Ide kattints!
7. osztály - Ide kattints!
8. osztály - Ide kattints!

2018. február 20., kedd

Interaktív feladatok - 5. osztály

5. osztályos feladatsorok
Az ókori Róma

1. Bevezetés
 Hellász és Róma összehasonlítása - csoportosítás

2. Az ókori Róma születése
Róma elhelyezkedése - 1. rész - feleletválasztás térkép segítségével
Róma elhelyezkedése - 2. rész - feleletválasztás segítség nélkül
Róma alapítása a monda szerint - szókereső
A monda és a valóság - feleletválasztós
Röviden Róma korai időszakáról - szövegkiegészítés
Ki kicsoda? Mi micsoda? - párkereső
A legfontosabb fogalmak - akasztófa

6. osztályos feladatsorok- Ide kattints!

7. osztályos feladatsorok - Ide kattints!

8. osztályos feladatsorok Ide kattints!